Tynyronnen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gebeurtenissen ten gevolge van de inhoud van de geschreven lessen.